Uudishimu päev  

Esmakordselt tähistati uudishimu päeva Eesti Vabariigi Presidendi algatusena 2022. aastal. Päeva eesmärk on väärtustada uudishimu kui elukestva õppimise alust,  innustada tegevusi, mis inspireerivad igas vanuses inimesi silmaringi avardama ja uusi teadmisi ning oskusi omandama (president.ee). 

Sel õppeaastal kuulasid 1.-4. ja 5.-7. klassi lapsed loodusvaatleja ja -kaitsja, Alavere kooli vilistlase Eleri Lopp-Valdma lugusid Eesti ühest uhkemast loomast- hundist. Üheskoos vaadati imekauneid loodusfotosid, rajakaamerate salvestisi huntide mängulisest ja üksteisest hoolivast käitumisest, kuulati huntide laulu. Arutleti ka tõsisematel teemadel, nagu millest on tingitud inimeste hundiviha ning mida peaks tegema, et säästa oma koduloomi huntide murdmisest.  

Eeltööks luges 1. klass pala “Teeme ära”, kus väike hiir kutsus kõiki loomi metsas prahti koristama, sealhulgas ka hunti, kes algul ütles, et tema ei pea teiste sodi korjama. Pärast Eleri ettekannet huntide kohta luges 1. klassi õpetaja lastele  August Jakobsoni õpetlikku lugu “Hunt ja põder”. Üheskoos vaadati selle loo juurde joonistatud hundi pilti. 

3. kl alustas hundipäeva nuputamisega. Salakirja lahenduseks oli hundi ladinakeelne nimetus. Nuputada tuli ka hundi rahvapäraseid nimetusi. Peale kohtumist meenutasid lapsed kuuldut ning katsetasid söega joonistamist. 

7. klass luges ja arutles Postimehes ilmunud artikli üle “Kurb põhjus, miks hundid tegelikult lambaid ja koeri murdma lähevad”.  

8.-9. klassi õpilased uurisid sel päeval, kuidas ja kus kohast tuleb vesi kraani, kuhu suunatakse kasutatud reovesi, kuidas reovett puhastatakse. Uurimusliku õppe raames vaadati filme „Puhas vesi hoiab elu“ ja „Kuidas puhastame vett?“. Külastati Alavere ja Kehra veepuhastusjaamu, kus Raven OÜ juhataja Eerik Jüriöö (samuti Alavere kooli vilistlane) ja tootmisjuht Ando Voosel rääkisid puhta vee ringkäigust. Uudishimu päev lõppes kokkuvõttega, mille käigus õpilased arutlesid, kuidas vähendada enda mõju keskkonnale ja ökoloogilist jalajälge.  

You are here: Home Ajaveeb Uudishimu päev